Fortrolighedspolitik

Opdateret den 16. januar 2018

TRUSTe Privacy Certification

Dette dokument om politik beskriver den praksis, hvorefter Acurian, Inc. (“Acurian”) indhenter og bruger de personlige oplysninger, du angiver på vores websteder: www.acurian.com, www.acuriantrials.com og www.acurianhealth.com. Den beskriver også dine valg angående brug, adgang til og beskyttelse af dine personlige oplysninger. Acurians primære mål er at forøge kendskabet til og fremme deltagelse i kliniske forsøg, der har relation til udvikling af lægemidler og behandlingsformer, der skal testes med henblik på godkendelse. Enkeltpersoner betror os oplysninger af personlig og fortrolig art, og vi har derfor vedtaget denne fortrolighedspolitik (“Politik”) for at informere dig om vores praksis, når vi indhenter, anvender og beskytter sådanne oplysninger. Denne Politik forklarer i generelle termer, hvordan vi overholder lovgivningen og reglerne om datafortrolighed, herunder, men ikke begrænset til, national lovgivning.

Børn under 13

Vores websteder er ikke beregnede for børn under 13 år. Ingen personer, der ikke er fyldt 13 år, må give os nogen form for personlige oplysninger via vores websteder. Vi indhenter ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 13 år. Hvis du er under 13, skal du undlade at bruge eller angive oplysninger på vores websteder. Hvis vi erfarer, at vi har indhentet eller modtaget personlige oplysninger fra et barn under 13, sletter vi de pågældende oplysninger.

Information dækket af denne politik

Denne politik gælder for alle oplysninger, der kan identificere dig (“personlige oplysninger”), som du måtte afgive til Acurian, når:

 • du bruger et af vores websteder eller sender os oplysninger pr. e-mail;
 • du taler med en af vores repræsentanter i telefonen eller
 • afgiver oplysninger til os skriftligt.

Indhentede oplysninger og hvordan vi anvender dem

Forskellige steder på vores websted og som led i vores forretningspraksis beder vi dig om oplysninger, der sætter os i stand til at give dig (hvad enten du er patient eller læge) information, der er specielt beregnet til dig. Hvis du kunne tænke dig at komme i betragtning som deltager i et klinisk forsøg, gør disse oplysninger os i stand til at kontakte dig angående specielle forsøg, til hvilke du måske er egnet. Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

 • Indledende brugerregistrering. Vi indhenter de oplysninger, du afgiver, når du tilmelder dig på et af vores websteder (f.eks. navn, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og demografisk information).
 • Yderligere oplysninger. Forskellige steder på vores websted beder vi dig muligvis om yderligere oplysninger, så vi kan give dig flere tjenesteydelser (f.eks. besked om dine aftaler eller nye kliniske forsøg).
 • Tilmeldingsformularer. Mange af vores brugere er interesserede i at melde sig til kliniske forsøg. For at finde ud af, om du opfylder kriterierne for et bestemt forsøg, anmoder vi om medicinske oplysninger vha. et spørgeskema. Hvis du opfylder de præliminære kriterier for forsøget og giver Acurian udtrykkelig tilladelse til at videregive disse oplysninger, vil disse blive videresendt til en undersøgende instans i dit område for yderligere vurdering. Den undersøgende instans vil være underlagt de love, der gælder for videregivelse af personlige oplysninger. Du kan også indtaste dit barns fødselsdato og helbredsoplysninger for at kontrollere, om barnet opfylder kriterierne for deltagelse i et bestemt forsøg.
 • Datasammenlægning. For at forbedre vores muligheder for at levere vores tjenesteydelser til dig kan det være, at vi kombinerer dine personlige oplysninger med akkumulerede data om grupper af personer, der er i samme situation. For eksempel går vi muligvis ud fra, at der er 50 % chance for, at du er fraskilt, baseret på at dit postnummer har en skilsmisseprocent på 50.
 • Fortæl en ven. Vi tillader brugerne at fortælle deres venner om vores websted ved hjælp af vores henvisningsservice. Hvis du giver os din vens navn og e-mailadresse, sender vi automatisk én e-mail med en invitation til ham eller hende om at besøge vores websted. Vi gemmer ikke sådanne e-mailadresser, og de bliver ikke brugt til andre formål. Din ven kan kontakte os på information@acurian.com for at bede os om at fjerne disse oplysninger fra vores database.
 • Vi og vores partnere (f.eks. lægecentre, udbydere af sundhedsydelser, sundhedsrelaterede websteder) vil muligvis af og til tilbyde at udsende nyhedsbreve eller andre publikationer om specifikke sygdomme eller lidelser, som du måske gerne vil modtage. Hvis du rekvirerer et nyhedsbrev, bruger vi dine kontaktoplysninger til at gennemføre leveringen af det materiale, du har anmodet om.
 • Datapartnere. Acurian-partnere indsamler sammen med flere andre selskaber oplysninger, som forbrugerne selv har valgt at angive, herunder selvrapporterede oplysninger om deres sundhedstilstand. Hvis du har afgivet personlige oplysninger til en af vores datapartnere (f.eks. om sundhed, indkøbsvaner eller livsstil) eller vist interesse for kliniske forsøg eller sundhedsinformation og har valgt at modtage information af interesse fra tredjepart, modtager vi muligvis dine personlige oplysninger fra datapartneren.
 • Offentlige registre. I nogle tilfælde kan vi linke de oplysninger, du har afgivet til vores datapartnere, med offentligt tilgængelige data om dig, såsom ikke-hemmelige telefonnumre.
 • Livsstilsbaserede analyser. I nogle tilfælde kontakter vi dig muligvis pr. e-mail angående mulige kliniske forsøg, hvis de oplysninger, du frivilligt har afgivet til vores datapartnere, eller offentligt tilgængelige oplysninger kombineret med analyse af forskellige demografiske og sociale tendenser tyder på, at du måske kan drage fordel af at deltage i sådanne forsøg.
 • Meddelelsestjenester. Hvis du melder dig til et klinisk forsøg og udtrykkeligt giver tilladelse til at få tilsendt information om forsøget samt beskeder, sender vi dig påmindelser om aftaler, anvisninger om forsøget og andre vigtige anvisninger. Desuden udveksler vi muligvis relevante sundhedsoplysninger med forsøgslægen og -personalet for at kunne yde disse tjenester.
 • Frameldingsanmodninger. Hvis du sender os en e-mail eller bruger vores websted til at framelde dig fra modtagelse af oplysninger eller henvendelser fra os, beholder og bruger vi nogle af dine oplysninger for at kunne undgå at kontakte dig igen. Vi beholder muligvis også dine oplysninger i den udstrækning, de tidligere har være indføjet i anonymiserede data, og i det omfang, som er nødvendigt for os for at overholde lovmæssige krav og forsvare os mod erstatningskrav.
 • Adgang til ressourcedokumenter. Hvis du registrerer dig for at få adgang til vores ressourcedokumenter, anmoder vi om navn, virksomheds-e-mailadresse, virksomhedsnavn og telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at oprette en konto for dig, så du kan få adgang til de hvidbøger, vi har udgivet i forbindelse med patientrekruttering, optagelser af webinarer, brochurer, case-studies og andre ressourcer.

Vi beholder dine oplysninger, så længe din konto er aktiv eller efter behov, for at vi kan udbyde tjenester til dig. Du kan få fjernet dine oplysninger fra vores kontaktliste ved at sende en e-mail med overskriften “Frameld” til information@acurian.com. Bemærk venligst, at vi kan beholde og bruge dine oplysninger, hvis disse er nødvendige for at overholde vores lovmæssige forpligtelser, når vi mener, det er nødvendigt at oplyse dem for at beskytte vores rettigheder og/eller efterkomme et retsmæssigt krav, en dommerkendelse, en retshandling eller lignende, der er forkyndt på vores websted, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Deling og videregivelse af oplysninger

Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjepart på de måder, som er beskrevet i denne fortrolighedserklæring, dog undtaget hvis du udtrykkeligt frabeder dig en sådan deling.

Leverandører af tjenester/partnere

Vi deler muligvis dine oplysninger med tredjepartsudbydere af tjenester (f.eks. callcentre, udbydere af e-mailtjenester) eller datapartnere, der er kontraktmæssigt forpligtede til at håndtere dine oplysninger fortroligt, og for hvem det er forbudt at videregive dine oplysninger til andre.

Juridisk bemærkning

Vi kan desuden videregive dine personlige oplysninger i henhold til loven, som fx for at overholde en vidneindkaldelse eller anden lovmæssig proces, hvis vi i god tro mener, at dette er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, undersøge bedrageri eller reagere på en myndighedsanmodning.

Hvornår og hvordan Acurian må kontakte dig

Når du tilmelder dig hos Acurian eller udfylder et præliminært spørgeskema i forbindelse med et bestemt forsøg, tilkendegiver du, at du tillader, at Acurian gemmer dine personlige oplysninger i vores database og kontakter dig om kliniske forsøg, som du måske er egnet til, på forskellige måder, herunder telefon, e-mail og post. Du kan også vælge at modtage e-mails om nye opslag på vores websted, inkl. nyheder eller nye kliniske forsøg. Desuden vil Acurian muligvis kontakte dig fra tid til anden, når vores websted har fået nye funktioner, så du kan drage fordel af de nye tjenester. Hvis du får en SMS fra os og gerne vil være fri for sådanne meddelelser, kan du svare med ordet “STOP”. Hvis du opgiver et telefonnummer, tilkendegiver du hermed, at Acurian må kontakte dig på dette nummer med de formål, der er angivet i denne politik.

Cookies/sporingsteknologier.

Vi (Acurian) og vores datterselskaber eller leverandører af analyser og tjenester bruger cookies og lignende teknologier til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerbevægelser på webstedet og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase i sin helhed. Vi modtager muligvis rapporter baseret på brugen af disse teknologier fra disse selskaber på individuel og aggregeret basis.

En cookie er en datafil, der anbringes af en webstedsudbyder på harddisken på den computer, der er anvendt til at besøge webstedet. Førstepartscookies (der ejes og styres af Acurian) aktiveres på computerne tilhørende brugerne af vores websteder med følgende formål: at forbedre brugerens oplevelse ved at sætte webstedet i stand til at huske en bruger, når vedkommende browser gennem de forskellige websider, at gøre os i stand til at udføre analyser på webstedet samt at vurdere om webstedets brugere senere bliver henvist til kliniske forsøg. En af de metoder, vi benytter til dette, er anvendelse af Google Analytics sammen med de datalag, der er anført her.

Førstepartscookies aktiveres og styres af vores webteam, der er placeret i USA. Vores websteder anbringer også cookies med det formål at levere Acurian-sponsorerede annoncer på tredjepartswebsteder og med det formål at gennemføre forskellige omkostningsanalyser i relation til webstedet.
Du kan kontrollere brugen af cookies på individuelt browserniveau, men hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det begrænse din brug af visse egenskaber eller funktioner på vores websted eller i vores tjenesteydelse. Hvis du ikke accepterer disse cookies, kan du stadig bruge vores websteder, men muligheden for at bruge visse af webstedets funktioner eller områder kan være begrænset.
Som det er tilfældet med de fleste websteder, indsamler vi automatisk bestemte oplysninger og opbevarer disse i logfiler. Disse oplysninger kan omfatte internetprotokoladresser (IP-adresser), browsertype, internettjenesteudbyder (ISP), henvisnings-/afslutningssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og/eller clickstreamoplysninger.

Vi kan kombinere disse automatisk indsamlede logoplysninger med andre oplysninger, vi indsamler om dig. Vi gør dette for at forbedre de tjenester, vi tilbyder dig, og for at forbedre analyser og webstedets funktionalitet.

Acurian kan tillade tredjeparter at placere cookies på vores websted til reklameformål. Disse tredjeparter bruger muligvis cookies og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på dette og andre websteder for at stile målrettet annoncering til dig baseret på din browsingaktivitet og dine interesser. Vores fortrolighedspolitik omfatter ikke indhentningsmetoderne eller brugen af oplysninger, der er indhentet af disse virksomheder, som har deres egen fortrolighedspolitik, og som måske er medlemmer af Network Advertising Initiative
(“NAI”). For at blive slettet fra nogle af eller alle NAI-medlemmernes reklameprogrammer bedes du gå ind på frameldingssiden “NAI Opt-Out Page” og følge de relevante anvisninger. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bruges til at vise dig målrettede annoncer, kan du som et alternativ fravælge dette ved at klikke her (eller hvis du befinder dig i EU, ved at klikke her). Bemærk venligst, at du derved ikke fravælger at få vist annoncer. Du vil stadig modtage generiske annoncer.

Widgets til sociale medier

Vores websted inkluderer sociale mediefunktioner, såsom Facebook-knappen Synes godt om og widgets som knappen Del eller interaktive programmer, der kører på vores websted. Disse funktioner registrerer muligvis din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores websted, og de efterlader muligvis en cookie for at få funktionen til at køre korrekt. Sociale mediefunktioner og widgets hostes enten af en tredjepart eller kører direkte på vores websted. Dine interaktioner med disse funktioner er underlagt det udbydende selskabs fortrolighedspolitik.

Sådan retter du dine og dit barns personlige oplysninger og “melder fra”

På opfordring oplyser Acurian dig om, hvorvidt vi opbevarer, eller på vegne af tredjepart behandler, dine personlige oplysninger. Ønsker du disse oplysninger, skal du kontakte os på information@acurian.com.

Du kan til enhver tid rette i dine personlige oplysninger eller i dit barns oplysninger, ændre på dine kontaktpræferencer eller helt framelde dig fra vores tjenesteydelser. Du kan opdatere dine egne eller dit barns oplysninger, korrigere unøjagtigheder eller slette visse data eller alle data om dig eller dit barn ved at sende os en e-mail til information@acurian.com Vi vil besvare din anmodning om adgang inden for 30 dage.

Vi bruger undertiden udtrykket “tilmelding” om dit samtykke til at blive kontaktet, deltage i et klinisk forsøg eller anden brug af dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilmelding (dvs. “melde fra”).

Første gang du giver os oplysninger, har du mulighed for at give os instrukser angående andre typer kommunikation (f.eks. anmode om nyhedsbreve osv.). Du kan framelde modtagelse af vores nyhedsbreve ved at klikke på linket “frameld”, der befinder sig i bunden af hvert nyhedsbrev. Ønsker du helt at framelde dig fra vores tjenesteydelser, bedes du sende os en e-mail med ordet “Frameld” til information@acurian.com.

Oplysningernes sikkerhed

Vi har til enhver tid sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger. Vi beskytter alle de personlige oplysninger, du afgiver, med kryptering, og vi benytter firewalls til at beskytte vores computernetværk mod hackere. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang, brug og ændring af personlige oplysninger, men kan ikke garantere sådanne oplysningers sikkerhed.

Vi kræver, at du vælger et brugernavn og en adgangskode. For at minimere risikoen for at nogen kan gætte din adgangskode, kræver vi, at adgangskoder består af mindst 8 tegn herunder tal samt store og små bogstaver. Bemærk venligst, at ingen metode til transmission via internettet eller elektronisk lagring er 100 % sikker. Derfor kan vi ikke garantere absolut sikkerhed.

Databeskyttelseslove

I retsområder med databeskyttelseslove vil vi sikre, at enkeltpersoner kan håndhæve alle relevante rettigheder vedrørende personlige oplysninger, som vi behandler, inkl. retten til at få adgang til og korrigere disse, retten til at forhindre direkte markedsføring (“direct marketing”), blokere behandling samt til at slette data. Acurian har indført standardkontraktbestemmelser med det formål at overføre personlige oplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Link til tredjepartssider

Vores websted omfatter links til andre websteder (herunder, men ikke begrænset til Facebook og Twitter), som kan have en anden fortrolighedspraksis end Acurian. Hvis du indsender personlige oplysninger til nogen af disse websteder, er dine oplysninger underlagt deres fortrolighedserklæringer. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedserklæringen grundigt på ethvert websted, du besøger.

Salg eller overførsel af selskabsaktiver

Acurian forbeholder sig udtrykkeligt retten til at overføre sin database med oplysninger til en anden lovlig virksomhed som led i eventuelle salg eller fusioner mellem Acurian Inc. og den pågældende virksomhed. Den virksomhed, der måtte erhverve Acurians dataaktiver, kommer til at gøre dette med en udtrykkelig, skriftlig forpligtelse til udelukkende at anvende disse data til godkendte formål, og kun hvis den pågældende virksomhed opretholder et lignende niveau af fortrolighed og beskyttelse af informationssikkerheden. Du vil blive underrettet via e-mail eller besked på vores websted om en eventuel ændring i ejerskabet eller brugen af dine personlige oplysninger samt om de valg, du har angående dine personlige oplysninger.

Forespørgsler, klager og anmodninger om udøvelse af rettigheder

Al kommunikation, alle forespørgsler og alle anmodninger om udøvelse af rettigheder (fx adgang til data) eller klager skal adresseres til:

 • pr. e-mail til information@acurian.com
 • pr. fax til (215) 323-9001, att.: Privacy Officer
 • med almindelig post til Acurian, Inc., att.: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

Fortrolighed mellem EU-USA samt Schweiz-USA

Acurian (og vores datterselskab Panoply Health Limited) deltager i og har certificeret overholdelsen af rammeaftalen om databeskyttelse (Privacy Shield) indgået af EU og USA og rammeaftalen om databeskyttelse (Privacy Shield) indgået af Schweiz og USA. Disse aftaler er udarbejdet af det amerikanske handelsministerium angående indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der overføres fra EU og Schweiz til USA. Acurian har certificeret til det amerikanske handelsministerium, at virksomheden overholder principperne i Privacy Shield aftalerne. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne fortrolighedspolitik og principperne i Privacy Shield, skal de sidstnævnte være gældende. Få mere at vide om Privacy Shield programmet og se vores certificering ved at gå til: https://www.privacyshield.gov/.

I henhold til hver af de to Privacy Shield rammeaftaler er Acurian ansvarlig for behandlingen af de personlige data, virksomheden modtager og efterfølgende overfører til tredjepart, der agerer som repræsentant på Acurians vegne. Acurian overholder principperne i Privacy Shield for alle videregivelser af personlige oplysninger hidrørende fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne om ansvar ved videregivelse.

Med hensyn til personlige oplysninger, der modtages eller overføres i henhold til Privacy Shield-rammerne, er Acurian underlagt den amerikanske handelskommissions håndhævelse af bestemmelserne. I visse tilfælde kan Acurian være nødsaget til at videregive personlige data efter henvendelse fra offentlige myndigheder, herunder forespørgsler vedrørende national sikkerhed eller retshåndhævelse. Acurian har implementeret foranstaltninger for at sikre passende beskyttelse af data, hvor det ved lov er påkrævet.
Acurian forpligter sig i overensstemmelse med Privacy Shield principperne til at behandle eventuelle klager om vores indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. Enkeltpersoner bosiddende i EU eller Schweiz med forespørgsler eller klager angående vores politik vedrørende Privacy Shield bør først kontakte Acurian:

 • pr. e-mail til information@acurian.com, eller
 • pr. fax til (215) 323-9001, att.: Privacy Officer, eller
 • med almindelig post til Acurian, Inc., att.: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

Hvis du stadig har betænkeligheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, bedes du kontakte vores amerikanske tredjepartsleverandør af konfliktløsning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under bestemte forhold, der er beskrevet med yderligere detaljer på Privacy Shield websitet, kan du påberåbe dig bindende mægling, når andre konfliktløsningsmuligheder er opbrugt.

Ændringer i politikken

Vi reviderer vores politik regelmæssigt for at sikre, at den beskytter dine personlige oplysninger i et tilstrækkeligt omfang. Fra tid til anden ændrer vi muligvis vores politik, så den svarer til branchestandarderne, og fordi det er et lovkrav. Vi oplyser datoen for de seneste revideringer på denne side. Tjek vores websted fra tid til anden for at være sikker på, at du er opdateret vedrørende vores politik. Bemærk, at når du bruger vores websted, betyder det, at du accepterer vores fortroligheds- og sikkerhedspolitik. Du kan få mere information om dette ved at læse vores betingelser for brug af vores websteder. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, vil vi underrette dig her, pr. e-mail eller med en notits på vores websted, inden ændringerne træder i kraft.