Privacybeleid

Bijgewerkt op 16 januari 2018

TRUSTe Privacy Certification

Dit privacybeleid beschrijft hoe Acurian, Inc. (‘Acurian’) de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, die u verstrekt op onze websites: www.acurian.com, www.acuriantrials.com, en www.acurianhealth.com. Ook uw keuzes inzake gebruik van, toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens worden beschreven. De primaire missie van Acurian is een grotere bekendheid geven aan en vergemakkelijken van deelname aan klinisch onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van experimentele geneesmiddelen en therapieën. Personen vertrouwen ons informatie toe van persoonlijke en vertrouwelijke aard en dus hebben we dit privacybeleid (‘Beleid’) aangenomen om u te informeren over onze werkwijzen bij het verzamelen, gebruiken en beschermen van dergelijke informatie. In het beleid wordt in algemene termen uitgelegd hoe we proberen te voldoen aan wetten en voorschriften inzake gegevensprivacy, inclusief, maar niet beperkt tot nationale wetten.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Niemand onder de leeftijd van 13 jaar mag ons via onze websites persoonlijke informatie verstrekken. We verzamelen niet met opzet persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u onze websites niet gebruiken en mag u ons geen informatie verstrekken. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind dat jonger is dan 13 jaar, zullen we die informatie verwijderen.

Informatie die onder dit Beleid valt

Dit Beleid is van toepassing op alle persoonlijk identificeerbare informatie over u (‘persoonlijke informatie’) die u mogelijk aan Acurian verstrekt wanneer u:

 • een of meer van onze websites gebruikt, of ons per e-mail informatie stuurt;
 • met een van onze vertegenwoordigers aan de telefoon spreekt; of
 • ons schriftelijk informatie verstrekt.

Verzamelde informatie en hoe we die gebruiken

Op verschillende plaatsen op onze site en tijdens onze zakelijke activiteiten vragen we u om informatie waarmee wij u (als patiënt of als arts) informatie kunnen verstrekken die specifiek op u is toegespitst. Als u in aanmerking wilt komen voor inschrijving bij een klinisch onderzoek, kunnen wij op grond van deze informatie contact met u opnemen over bepaalde onderzoeken waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Aanvankelijke gebruikersregistratie. We verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op een van onze sites (bijv. naam, geboortedatum e-mailadres, telefoonnummer en demografische gegevens).
 • Verdere informatie. Op verschillende plaatsen op onze site kunnen we u om meer informatie vragen, zodat we u meer diensten kunnen verstrekken (zoals berichten over uw afspraken of nieuwe klinische onderzoeken).
 • Inschrijfformulieren. Veel van onze gebruikers zijn geïnteresseerd in deelname aan klinische onderzoeken. Om te bepalen of u aan de criteria voor een bepaald onderzoek voldoet, vragen we u aan de hand van een vragenlijst om medische informatie. Als u aan de prekwalificatiecriteria voor het onderzoek voldoet, en u Acurian daartoe uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt uw informatie voor verdere evaluatie doorgestuurd naar een onderzoeker in uw regio; de onderzoeker is onderworpen aan strikte beperkingen overeenkomstig de wetten op het openbaren van persoonlijke informatie. U kunt ook de geboortedatum en de medische gegevens van uw kind invoeren, om te controleren of uw kind voldoet aan de criteria voor een bepaald onderzoek.
 • Samengevoegde gegevens. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunnen we uw persoonlijke informatie combineren met samengevoegde gegevens van groepen mensen in vergelijkbare omstandigheden. We kunnen bijvoorbeeld concluderen dat er een kans van 50% is dat u gescheiden bent, op basis van het feit dat uw postcode een echtscheidingspercentage van 50% heeft.
 • Laat het een kennis weten. We staan toe dat onze gebruikers hun bekenden over onze site vertellen via onze verwijzingsdienst. Als u de naam en het e-mailadres van uw kennis verstrekt, sturen we hem of haar eenmalig een e-mail waarin we hem of haar uitnodigen om onze site te bezoeken. We slaan dit e-mailadres niet op en zullen het niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw kennis kan contact met ons opnemen via information@acurian.com om ons te verzoeken deze gegevens uit onze database te verwijderen.
 • Wij en onze partners (bijv. medische centra, gezondheidszorgbedrijven, medische websites) kunnen van tijd tot tijd nieuwsbrieven of andere publicaties aanbieden die gericht zijn op specifieke medische aandoeningen en die u wellicht wilt ontvangen. Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen, gebruiken we uw contactgegevens om het materiaal waarom u hebt gevraagd, te bezorgen.
 • Gegevenspartners. Acurian werkt samen met verschillende bedrijven die met toestemming informatie van consumenten verzamelen, waaronder zelfgerapporteerde gezondheidsgegevens. Als u een van onze gegevenspartners uw persoonlijke informatie hebt verstrekt (zoals informatie over uw gezondheid, koopgewoontes of levensstijl), interesse hebt getoond in klinisch onderzoek of gezondheidsinformatie, en toestemming hebt gegeven om voor u interessante informatie van derden te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke informatie van de gegevenspartner krijgen.
 • Openbare records. In sommige gevallen kunnen we de informatie die u aan onze gegevenspartners hebt verstrekt, koppelen aan openbaar beschikbare gegevens over u, zoals telefoonnummers in een openbare telefoongids.
 • Op levensstijl gebaseerde analytische gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we per post contact met u opnemen met betrekking tot mogelijke klinische onderzoeken, wanneer informatie die u vrijwillig aan onze gegevenspartners hebt verstrekt, op basis van analyse van verschillende demografische en sociale trends erop wijst dat u baat kunt hebben bij dergelijke onderzoeken.
 • Berichtendiensten. Als u zich inschrijft voor een klinisch onderzoek en uitdrukkelijk toestemming geeft voor de ontvangst van informatie en berichten over het onderzoek, sturen wij u afspraakherinneringen, onderzoeksinstructies en andere belangrijke instructies voor het onderzoek. Bovendien kunnen we relevante gezondheidsinformatie uitwisselen met de onderzoeksarts en het onderzoekspersoneel om deze diensten te kunnen verstrekken.
 • Verzoeken tot afmelding (opt-out). Als u ons een e-mail stuurt of onze website gebruikt om uw toestemming voor de ontvangst van informatie of uw toestemming voor contact in te trekken, bewaren we een deel van uw informatie om te voorkomen dat er verder nog contact met u wordt opgenomen. We kunnen uw informatie ook bewaren in zoverre deze eerder is opgenomen in anoniem gemaakte gegevens, en waar nodig om aan wettelijke vereisten te voldoen en ons te verdedigen tegen claims jegens ons.
 • Registratie voor brondocumentatie. Als u zich registreert voor het gebruik van onze brondocumentatie, vragen wij u om uw naam, zakelijke e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om een account voor u aan te maken, zodat u toegang krijgt tot onze patiëntwervingswitboeken, opgenomen webinars, brochures, casestudy’s en andere bronnen.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. U kunt uw informatie uit onze contactenlijst verwijderen door een e-mail naar information@acurian.com te sturen met als onderwerp ‘Unsubscribe’ (Afmelden). Denk eraan dat we uw informatie zo nodig kunnen bewaren en gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer we denken dat openbaring nodig is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een rechtsgeding, gerechtelijk bevel of juridische procedure tegen onze website, disputen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen.

Gegevens delen en overdragen

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden op andere manieren dan in deze privacyverklaring wordt beschreven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Dienstverleners/partners

We kunnen uw informatie wel verstrekken aan dienstverlenende derden (bijv. callcenters, e-mailserviceproviders), of gegevenspartners die contractueel gebonden zijn om uw informatie vertrouwelijk te behandelen en wie het verboden is uw informatie aan anderen bekend te maken.

Juridische kennisgeving

We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken als het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke procedure, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om op een verzoek van de overheid te reageren.

Wanneer en hoe Acurian contact met u kan opnemen

Wanneer u zich registreert bij Acurian of een prekwalificatievragenlijst invult voor een bepaald onderzoek, geeft u Acurian toestemming om uw persoonlijke informatie op te slaan in onze database en op verschillende manieren contact met u op te nemen, zoals telefonisch, per e-mail en per post, over klinische onderzoeken waarvoor u misschien in aanmerking komt. U hebt ook de optie om e-mail te ontvangen over nieuwe berichten op onze site, inclusief nieuws of nieuwe klinische onderzoeken. Bovendien kan Acurian van tijd tot tijd contact met u opnemen wanneer we nieuwe functionaliteit aan onze website hebben toegevoegd, zodat u de nieuwe diensten kunt gaan gebruiken. Als u een sms van ons ontvangt, en dergelijke berichten wilt stoppen, kunt u het bericht beantwoorden met het woord STOP. Door een telefoonnummer te verstrekken, geeft u Acurian toestemming om via dat nummer contact met u op te nemen voor de doelen die in dit Beleid beschreven worden.

Cookies/Traceringstechnologieën

Wij, Acurian en onze gelieerde bedrijven, of onze analyse- of dienstverleners, gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie over onze gebruikersgroep in zijn geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, in individuele en in samengevatte vorm.

Een cookie is een gegevensbestandje dat door een websiteoperator op de vaste schijf van een computer van een sitebezoeker wordt geplaatst. Directe cookies (van en beheerd door Acurian) worden geactiveerd op de computers van degenen die onze websites bezoeken voor de volgende doeleinden: de ervaring van de gebruiker verbeteren door toe te staan dat de site zijn bezoekers blijft herkennen wanneer ze door de verschillende pagina’s bladeren; ons toestaan site-analysegegevens te verzamelen; beoordelen of bezoekers later verwezen worden naar klinische onderzoeken. Een van de manieren die we hiervoor toepassen is het gebruik van Google Analytics waarvoor de hier vermelde gegevenslagen worden gebruikt.
Cookies van de eerste partij worden geactiveerd en beheerd door ons webteam dat zich op Amerikaans grondgebied bevindt. Onze websites plaatsen ook cookies met het doel door Acurian gesponsorde advertenties te sturen naar websites van derden en met het doel verschillende kostenanalyses uit te voeren met betrekking tot de site.

U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau beheren, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde kenmerken of functies op onze website of diensten beperken. Als u het gebruik van cookies afwijst, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar van bepaalde functies en delen van onze website kan uw gebruik beperkt zijn.
Net zoals de meeste websites verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze gegevens omvatten onder meer internetprotocol- (IP-) adressen, het type browser, de internetserviceprovider (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, het besturingssysteem, de datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens.

We kunnen deze automatisch verzamelde en vastgelegde informatie combineren met andere informatie die we over u hebben verzameld. We doen dit om de aangeboden diensten, de analyses en de functionaliteit van de site te verbeteren.

Acurian kan derden toestaan cookies op onze site te plaatsen voor advertentiedoeleinden. Deze externe partijen kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de verzamelmethoden of het gebruik van de informatie die dergelijke leveranciers verzamelen; zij hebben hun eigen privacybeleid en kunnen lid zijn van het Network Advertising Initiative (‘NAI’). Om verwijderd te worden uit sommige of alle advertentieprogramma’s van NAI-leden, kunt u de NAI afwijzingspagina bezoeken en de betreffende instructies volgen. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

Socialemediawidgets

Onze website bevat socialemediafuncties, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en widgets worden door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interactie met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Uw persoonlijke informatie en die van uw kind corrigeren en afmelden (‘Opt-out’)

Acurian zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke informatie namens een derde bewaren of verwerken. Om deze informatie op te vragen, kunt u contact met ons opnemen op information@acurian.com.

U mag te allen tijde uw persoonlijke informatie of die van uw kind corrigeren, uw contactvoorkeuren wijzigen, of zich geheel afmelden met betrekking tot onze diensten. U kunt uw informatie of die van uw kind bijwerken, onnauwkeurigheden corrigeren of bepaalde of alle informatie van u en uw kind verwijderen door ons een e-mail te sturen op information@acurian.com; wij beantwoorden uw verzoek om toegang dan binnen 30 dagen.

Soms verwijzen we naar uw toestemming voor contactopname, om in een klinisch onderzoek te worden opgenomen of voor ander gebruik van uw persoonlijke informatie als ‘zich inschrijven’, ‘toestemming geven’ of ‘opt-in’. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (d.w.z. ‘afwijzen’, ‘uitschrijven’ of ‘opt-out’).

De eerste keer dat u ons informatie verstrekt, hebt u de mogelijkheid om ons instructies te geven over alle communicatie (bijv. verzoeken om nieuwsbrieven enz.). U kunt zich afmelden voor de nieuwsbriefzendingen door onder aan elke nieuwsbrief op de koppeling ‘Unsubscribe’ (Afmelden) te klikken. Om u volledig af te melden met betrekking tot onze diensten, kunt u een e-mail met de titel ‘Unsubscribe’ (Afmelden) sturen naar information@acurian.com.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. We beschermen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt met codering, en we gebruiken firewalls om ons computernetwerk tegen hackers te beschermen. We nemen redelijke maatregelen om ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijziging van persoonlijke informatie te voorkomen, maar kunnen de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen.

We vragen van u dat u een gebruikersnaam en wachtwoord kiest. Om de kans te minimaliseren dat iemand uw wachtwoord kan raden, eisen we dat wachtwoorden ten minste 8 tekens lang zijn en cijfers, kleine letters en hoofdletters bevatten. Denk eraan dat geen enkele verzendmethode via internet, of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Daarom kunnen we geen absolute beveiliging garanderen.

Wetten inzake gegevensbescherming

In rechtsgebieden met wetten op gegevensbescherming zullen we ervoor zorgen dat personen alle relevante informatierechten kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonlijke informatie die wij verwerken, inclusief het recht op toegang en correctie, het voorkomen van directe marketing, het blokkeren van verwerking en het wissen van gegevens. Acurian heeft standaardcontractclausules aangenomen om persoonlijke informatie uit de Europese Economische Ruimte te kunnen overdragen.

xxx https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Koppelingen met sites van derden

Onze website bevat koppelingen naar andere websites (inclusief, maar niet beperkt tot Facebook, Twitter). Deze kunnen privacypraktijken hebben die anders zijn dan die van Acurian. Op alle persoonlijke informatie die u invoert op dergelijke websites, is het privacybeleid van die websites van toepassing. Wij raden u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Verkoop of overdracht van bedrijfsactiva

Acurian behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn gegevensdatabase over te dragen aan een andere rechtspersoon als onderdeel van een verkoop aan of fusie van Acurian, Inc. met die rechtspersoon. Elke entiteit die de gegevensactiva van Acurian overneemt, moet dit doen met de uitdrukkelijke, schriftelijke belofte de gegevens uitsluitend voor de goedgekeurde doelen te gebruiken, en uitsluitend als de entiteit een vergelijkbaar beschermingsniveau inzake privacy- en gegevensbeveiliging in stand houdt. Via e-mail of via een melding op onze website krijgt u bericht van een verandering van het eigendom of het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van de keuzes die u kunt maken inzake uw persoonlijke informatie.

Vragen, klachten en verzoeken tot uitoefening van rechten

Alle communicatie, vragen, verzoeken om informatierechten te kunnen uitoefenen (bijv. toegang tot gegevens) of klachten moeten worden gestuurd naar:

 • per e-mail aan information@acurian.com
 • per fax aan +1 (215) 323-9001, t.a.v.: Privacy Officer
 • per gewone briefpost aan Acurian, Inc., t.a.v.: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, VS.

Privacy tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS

Acurian (en zijn dochteronderneming Panoply Health Limited) neemt deel aan en is gecertificeerd voor de naleving van het VS-EU Privacy Shield-programma en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield-programma zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot verzameling, gebruik en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Acurian heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken verklaard zich te houden aan de Privacy Shield-principes. Indien er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zullen de Privacy Shield-principes voorrang krijgen. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificatie te bekijken, bezoekt u: https://www.privacyshield.gov/.

Acurian is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die onder beide Privacy Shield-programma’s worden ontvangen en vervolgens worden overgedragen aan een derde die als agent in zijn naam optreedt. Acurian leeft de Privacy Shield-principes na bij alle verdere doorgifte van persoonlijke gegevens vanuit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen die hiermee verband houden.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is Acurian onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan Acurian verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar maken in antwoord op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie. Acurian heeft maatregelen genomen om te verzekeren dat voldoende bescherming wordt gegeven aan de gegevens waar dat wettelijk vereist is.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes, zegt Acurian toe klachten op te lossen met betrekking tot het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie. Inwoners van de EU en Zwitserland die vragen of klachten hebben met betrekking tot ons Privacy Shield-beleid dienen zich eerst te wenden tot Acurian via:

 • per e-mail op information@acurian.com; of
 • per fax aan +1 (215) 323-9001, t.a.v.: Privacy Officer; of
 • per gewone briefpost aan Acurian, Inc., t.a.v.: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, VS.

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Wijzigingen in het Beleid

We evalueren ons Beleid regelmatig om te verzekeren dat het een voldoende niveau van bescherming biedt voor uw persoonlijke informatie. Van tijd tot tijd brengen we veranderingen aan in ons Beleid om het courant te houden met de industrienormen en de wettelijke vereisten. We publiceren de datum van de recentste herzieningen op deze pagina. Kijk hier van tijd tot tijd om te zorgen dat u op de hoogte bent van ons actuele Beleid. Denk eraan dat uw gebruik van onze website inhoudt dat u ons Privacy- en beveiligingsbeleid accepteert. Lees voor meer informatie over dit onderwerp onze servicevoorwaarden inzake sitegebruik. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, zullen we u hiervan per e-mail of door middel van een kennisgeving op onze startpagina op de hoogte stellen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.