מעודכנת ליום 16 בינואר 2018

TRUSTe Privacy Certification

מדיניות הפרטיות הזאת מתארת כיצד חברת Acurian, Inc (“אקוריאן”) אוספת ומשתמשת במידע האישי שהתקבל ממך באתרי האינטרנט שלנו: www.acurian.comwww.acuriantrials.comwww.acurianhealth.com. היא מתארת גם את אפשרויות הבחירות שלך בנוגע לשימוש, לגישה ולתיקון הפרטים האישיים שלך. המשימה העיקרית של אקוריאן היא להגביר את המודעות אודות, ולהקל על ההשתתפות, בניסויים קליניים הקשורים בפיתוח תרופות וטיפולים. אנשים מפקידים בידנו מידע בעל אופי אישי וסודי, ולכן אימצנו את מדיניות הפרטיות (“מדיניות”) הזאת כדי לידע אותך אודות שיטות העבודה שלנו באיסוף, שימוש והגנה על מידע כזה. המדיניות מסבירה במונחים כלליים כיצד אנו שואפים לקיים את חוקי פרטיות הנתונים ובתקנות בנושא זה, לרבות אך לא רק, חוקים לאומיים.

 

ילדים מתחת לגיל 13

אתרי האינטרנט שלנו אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 13. אסור לאף אדם מתחת לגיל 13 לספק לנו מידע אישי באמצעות אתרי האינטרנט שלנו. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13, אם גילך נמוך מ- 13, אל תשתמש/י או אל תספק/י כל מידע שהוא באתרי האינטרנט שלנו. אם ייוודע לנו שאספנו או שקיבלנו מידע אישי מילד שגילו קטן מ- 13, אנו נמחק מידע זה.

המידע המכוסה על ידי מדיניות זו

מדיניות זו חלה על כל מידע המאפשר את זיהוייך האישי (“מידע אישי”) שאת/ה עשוי/ה לספק ל- Acurian כאשר:

 • הנך משתמש/ת בכל אחד מאתרי אינטרנט שלנו או כאשר הנך שולח/ת לנו מידע באמצעות דוא”ל;
 • הנך מדבר/ת עם אחד מנציגינו בטלפון, או
 • הנך מספק/ת מידע בכתב

המידע הנאסף וכיצד אנו משתמשים בו

במקומות שונים באתר שלנו ובמהלך ההתנהלות העסקית שלנו, אנו מבקשים ממך מידע, אשר מאפשר לנו לספק לך (בין אם הנך מטופל או רופא) מידע המיועד ספציפית אליך. אם ברצונך להציע מועמדות על מנת להירשם לניסוי קליני, מידע זה מאפשר לנו ליצור עמך קשר בנוגע למחקרים ספציפיים שלהם הנך עשוי/ה להתאים. אנו אוספים מידע באופנים הבאים:

 • הרשמת משתמש ראשונית. אנו אוספים מידע שהנך מספק/ת לנו כאשר הנך נרשם/ת באחד מאתרי האינטרנט שלנו (לדוגמה, שם, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, כתובת, מספר טלפון ומידע דמוגרפי).
 • מידע נוסף. במקומות שונים באתר שלנו, אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף, כך שנוכל לספק לך שירותים נוספים (לדוגמה, הודעות אודות הפגישות שלך או ניסויים קליניים חדשים).
 • טופסי הרשמה. רבים מן המשתמשים שלנו מעוניינים להירשם לניסויים קליניים. כדי לדעת האם הנך עומד/ת בקריטריונים לניסוי ספציפי, אנו מבקשים מידע רפואי באמצעות שאלון. אם הנך עומד/ת בקריטריוני המיון המוקדם לניסוי והנך מעניק/ה ל- Acurian אישור מפורש לעשות זאת, המידע שלך יועבר לחוקר באזורך להערכה נוספת, החוקר יפעל תחת אילוצים קפדניים על פי החוקים המסדירים והמנהלים את גילויו של מידע אישי. תוכל/י גם להזין את תאריך לידתו של ילדך ומידע רפואי אשר יוודא האם ילדך עומד בקריטריונים לניסוי ספציפי.
 • צבירת נתונים. כדי לשפר את יכולתנו לספק לך את שירותינו, אנו עשויים לשלב את המידע האישי שלך עם נתונים מצטברים אודות קבוצות של אנשים בנסיבות דומות. לדוגמה, אנו עשויים להסיק שיש סיכוי של 50% שהנך גרוש/ה מן העובדה שבאזור המיקוד שלך יש שיעור גירושין בגובה של 50%.
 • לספר לחבר.  אנו מאפשרים למשתמשים לספר לחברים שלהם על האתר שלנו באמצעות שירות ההפניה שלנו. אם הנך מספק/ת את שמו של חברך ואת כתובת הדוא”ל שלו, אנו נשלח אוטומטית הודעת דוא”ל חד פעמית המזמינה אותו או אותה לבקר באתר האינטרנט שלנו. אנו לא נאחסן כתובת דוא”ל זו ולא נשתמש בה לכל מטרה אחרת שהיא. חברך יכול ליצור אתנו קשר בכתובת information@acurian.com כדי לבקש את הסרת המידע הזה ממסד הנתונים שלנו.
 • אנו והשותפים שלנו (לדוגמה, מרכזים רפואיים, חברות בתחום הבריאות, אתרים רפואיים) עשויים להציע מדי פעם ידיעונים או פרסומים אחרים, המתמקדים בתנאים רפואיים ספציפיים שייתכן שתרצה/י לקבל. אם תבקש/י לקבל ידיעונים, אנו נשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לשלוח אליך את החומרים שביקשת.
 • שותפים לנתונים. אקוריאן משתפת פעולה עם מספר חברות אשר אוספות מידע שנבחר על ידי הצרכנים להימסר לנו, הכולל מידע על בריאותם כפי שמדווח על ידם. אם סיפקת מידע אישי לאחד משותפי הנתונים שלנו (כולל מידע על בריאותך, הרגלי רכישה או סגנון חיים) המצביע על עניין במחקרים קליניים, או מידע בריאותי והסכמת לקבלת מידע שיש בו עניין מצדדי ג’, אנו עשויים לקבל את המידע האישי שלך משותף הנתונים.
 • מידע פומבי. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים לקשר את המידע שסיפקת לשותפי הנתונים שלנו עם נתונים זמינים לציבור עליך, כגון מספרי טלפון ממדריכים ציבוריים.
 • ניתוחי מידע מבוססי סגנון חיים. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים ליצור עמך קשר בדואר בנוגע למחקרים קליניים כאשר מידע שסיפקת מרצון לשותפי הנתונים שלנו או מידע זמין ציבורית מצביע על כך, על סמך ניתוח של מגמות דמוגרפיות וחברתיות שונות, שהנך עשוי/ה להפיק תועלת ממחקרים שכאלה.
 • שירותי הודעות. אם תירשם\י לניסוי קליני ותסכים\י במפורש לקבל מידע על המחקר והודעות, נספק לך תזכורות לפגישות, הוראות מחקר והוראות מחקר חשובות אחרות. בנוסף לכך, אנו עשויים לבצע חילופי מידע בריאותי רלוונטי עם רופא וצוות המחקר כדי לספק שירותים אלה.
 • בקשות להחרגה. אם נקבל ממך הודעת דוא”ל או שתשתמש\י באתר שלנו כדי לבטל את קבלת הפרטים או יצירת קשר אתך, אנו נשמור ונשתמש בחלק מהמידע שלך כדי להימנע מיצירת קשר נוסף אתך. אנו גם עשויים להשתמש במידע שלך במידה שהוא שולב בעבר בנתונים אנונימיים ולפי הצורך כדי שנוכל לעמוד בדרישות החוק וכדי להתגונן מפני תביעות כנגדנו.
 • רישום מסמכי משאבים. אם נרשמת על מנת להשתמש במסמכי המשאבים שלנו, אנו נבקש את שמך, את כתובת הדוא”ל של חברתך, את שם חברתך ואת מספר הטלפון שלה. אנו משתמשים במידע זה כדי ליצור עבורך חשבון, שיאפשר לך לגשת לתמצית המידע על גיוס המטופלים שלנו, לסמינרים מקוונים שתועדו, לעלונים, לחקרי מקרה ולמשאבים אחרים.

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד חשבונך פעיל או כדרוש על מנת לספק לך שירותים. ניתן להסיר את המידע שלך מרשימת אנשי הקשר שלנו על ידי שליחת הודעת דוא”ל עם הנושא “Unsubscribe” לכתובת information@acurian.com. לתשומת לבך, אנו עשויים לשמור ולהשתמש במידע שלך כנדרש על מנת לעמוד במחויבויות המשפטיות שלנו כאשר אנו מאמינים שנחוץ גילוי כדי להגן על זכויותינו ו/או כדי לעמוד בהליך משיפוטי, בצו בית משפט או בתהליך משפטי דומה המשמש באתר האינטרנט שלנו, פותר סכסוכים ואוכף את ההסכמים שלנו.

שיתוף והעברת מידע

אנו נשתף את המידע האישי שלך עם צדדי ג’ אך ורק באופנים המתוארים בהצהרת פרטיות זו או אלא אם הבעת הסכמה מפורשת לשיתוף שכזה.

ספקי/שותפי שירות

אנו עשויים לספק את המידע שלך עם ספקי שירות צד ג’ ( לדוגמה, מוקדים טלפוניים, ספקי שירות דוא”ל), או עם שותפי נתונים המחויבים באופן חוזי לטפל במידע שלך באופן סודי וחל עליהם איסור לגלות את המידע שלך לאחרים.

מידע משפטי

אנו עשויים גם לגלות את המידע האישי שלך כנדרש על פי חוק, כגון על מנת לעמוד בדרישות לזימון או להליך משפטי אחר, כאשר אנו מאמינים בתום לב שהגילוי הכרחי על מנת להגן על זכויותינו, כדי להגן על בטיחותך או על בטיחותם של אחרים, כדי לחקור הונאה או כדי להיענות לבקשת ממשלה.

מתי וכיצד Acurian רשאית ליצור עמך קשר

כאשר הנך מבצע/ת הרשמה ב- Acurian, או כאשר הנך משלים/ה שאלון למיון מוקדם המקושר עם ניסוי ספציפי, הנך מציין/ת את הסכמתך לכך ש- Acurian תאחסן את המידע האישי שלך במאגר המידע שלנו ותיצור עמך קשר בנוגע לניסויים קליניים שלהם הנך עשוי/ה להיות מועמד באמצעים שונים, כולל טלפון, דוא”ל ודואר ארה”ב. עומדת בפניך גם האפשרות לקבל הודעות דוא”ל אודות פרסומים חדשים באתר האינטרנט שלנו, כולל חדשות או ניסויים קליניים חדשים. בנוסף לכך, Acurian עשויה ליצור עמך קשר מעת לעת, כאשר הוספנו תכונה חדשה לאתר האינטרנט שלנו, כך שתוכל/י לנצל את השירותים החדשים. אם קיבלת הודעת טקסט מאתנו וברצונך להפסיק את קבלתן של הודעות מסוג זה, באפשרותך להשיב על ההודעה עם המילה “STOP”.  מתן מספר טלפון מהווה את הסכמתך לכך ש- Acurian תיצור עמך קשר באמצעות מספר זה עבור המטרות שפורטו במדיניות זו.

קובצי Cookies / טכנולוגיות מעקב

אנו אקוריאן ושותפינו, או ספקי הניתוח האנליטי או השירותים שלנו משתמשים בקובצי “קוקיז” או בטכנולוגיות דומות כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועות המשתמשים באתר, ולאסוף מידע דמוגרפי על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקבל דיווחים על סמך השימוש בטכנולוגיות אלה על ידי חברות אלה על בסיס פרטני או מצטבר.

קובץ cookie הוא קובץ נתונים שמוקם על ידי מפעיל אתר האינטרנט בכונן הקשיח של מחשבו של המבקר, המכוון לאתר אינטרנט זה. קובצי Cookie של צד ראשון (בבעלות ובשליטה על ידי אקוריאן) מאופשרים במחשבי המבקרים באתרי האינטרנט שלנו למטרות הבאות: כדי לשפר את חוויית המשתמש על ידי כך שהאתר יזכור את האורח תוך כדי עיונו בדפים שונים; כדי לאפשר לנו לבצע ניתוח נתוני אתר; כדי להעריך האם המבקרים באתר הופכים מאוחר יותר להפניות למחקרים קליניים.  אחת הדרכים בה אנו עושים זאת הנה באמצעות Google Analytics בשימוש בשכבות המידע הרשומות כאן.

קובצי cookies של צד א’ מופעלים ונשלטים על ידי צוות האינטרנט שלנו, אשר מבוסס בשטח ארה”ב. אתרי האינטרנט שלנו ממקמים גם קובצי cookies לצורך שימוש בפרסומות הממומנות על ידי Acurian באתרי צד ג’ ולצורך ביצוע ניתוחי עלות שונים בקשר לאתר.

באפשרותך לשלוט בשימוש בקובצי cookies ברמת דפדפן האינטרנט הפרטי אך אם תבחר/י להשבית את השימוש בקובצי cookies, הדבר עלול להגביל את השימוש שתוכל/י לעשות בתכונות ובפונקציות מסוימות באתר האינטרנט או בשירות שלנו. אם תחליט/י לדחות את השימוש בקובצי cookies, עדיין תוכל/י להשתמש באתר שלנו אך יכולתך להשתמש בתכונות או באזורים מסוימים באתר האינטרנט שלנו עלולה להיות מוגבלת.

בדומה למרבית אתרי האינטרנט, אנו אוספים אוטומטית מידע מסוים ומאחסנים אותו בקובצי יומן רישום.  מידע זה עשוי לכלול פרוטוקול אינטרנט (IP), כתובות, סוג דפדפן, ספק שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/ דפי יציאה, מערכת הפעלה, חותמת זמן/ תאריך ו/או נתונים על רצף הקלקות.

אנו עשויים לשלב את פרטי יומן רישום זה שנאספו באופן אוטומטי עם מידע אחר שאנו אוספים אודותיך. אנו עושים זאת כדי לשפר שירותים שאנו מציעים לך וכדי לשפר את הניתוחים ואת פונקציונליות האתר.

Acurian עשויה גם להרשות לצדדי ג’ למקם קובצי cookies באתר למטרות פרסום. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות כדי לאסוף מידע על הפעילויות שלך באתר הזה ובאתרים אחרים, על מנת לספק לך פרסום המבוסס על פעילויות הגלישה ותחומי העניין שלך. מדיניות הפרטיות הזאת אינה מכסה את שיטות האיסוף או את השימוש במידע הנאסף על-ידי ספקים אלה, שיש להם מדיניות פרטיות משלהם ועשויים להיות חברים בארגון Network Advertising Initiative (“NAI”). להסרתך מחלק או מכל תכניות הפרסום של חברי NAI , נא לבקר בדף NAI Opt-Out Page ולפעול לפי ההוראות המתאימות. לחלופין, אם ברצונך שלא ייעשה שימוש במידע זה לצורך הצגת מודעות המבוססות על עניין, ניתן לבטל את ההסכמה על ידי לחיצה כאן (או עבור תושבי האיחוד האירופי לחיצה כאן).  יש לשים לב שזה לא מבטל את השליחה של הודעות פרסום אליך.   הודעות פרסום כלליות ימשיכו להישלח אליך.

מדיה חברתית – וידג’טים

אתר האינטרנט שלנו כולל תכונות מדיה חברתית, כגון לחצן ‘לייק’ של פייסבוק ווידג’טים, כגון לחצן שיתוף או מיני-תכניות אינטראקטיביות הפועלות באתר שלנו. תכונות אלה עשויות לאסוף את כתובת ה- IP שלך, באיזה דף הנך מבקר/ת באתר שלנו ועשויות להגדיר קובץ cookie כדי לאפשר לתכונה לפעול כיאות. וידג’טים ותכונות של מדיה חברתית הן באירוח של צד ג’ או באירוח ישיר באתר שלנו. האינטראקציות שתקיים/י עם תכונות אלה כפופות למדיניות הפרטיות של החברה המספקת אותן.

תיקון המידע האישי שלך ושל ילדך ו”ביטול הסכמה/הצטרפות”.

על פי בקשה, אקוריאן תספק לך מידע אודות האם אנו מחזיקים, או מעבירים בשם צד שלישי, את המידע האישי שלך.  כדי לקבל את המידע הזה יש ליצור אתנו קשר בכתובת information@acurian.com.

באפשרותך לתקן את המידע האישי שלך או את המידע אודות ילדך, לשנות את העדפות יצירת הקשר שלך או לבטל לחלוטין את הסכמתך/ הצטרפותך לשירותינו בכל עת. ניתן לעדכן את המידע שלך או של הילד שלך, לתקן אי דיוקים, או למחוק חלק או את כל הנתונים שלך או של הילד שלך על ידי שליחת דוא”ל אלינו לכתובת information@acurian.com, אנו נענה לבקשתך בתוך 30 יום.

אנו מתייחסים לעתים להסכמתך לכך שניצור עמך קשר, להיכלל בניסוי קליני, או לשימוש אחר במידע האישי שלך, כאילו “ניתנה” (opt-in). באפשרותך לבטל את הסכמתך/ הצטרפותך (opt out) בכל עת.

בפעם הראשונה שתספק/י לנו מידע, יהיה באפשרותך להנחות אותו באשר לסוגי תקשורת אחרים (לדוגמה, לבקש ידיעונים וכו’). תוכל/י לבטל את הסכמתך לקבלת הידיעונים שלנו בלחיצה על הקישור “ביטול הרשמה” (unsubscribe) הממוקם בסוף כל עלון. ליציאה לחלוטין מהשירותים שלנו נא לשלוח הודעת דוא”ל עם הנושא “Unsubscribe” לכתובת information@acurian.com.

אבטחת מידע

אנו מקיימים אמצעי אבטחת מידע כדי להגן על המידע האישי שלך. אנו מגנים על כל מידע אישי שתספק/י באמצעות הצפנה ואנו משתמשים בחומות אש כדי להגן על רשת המחשבים שלנו מפני פורצי מחשבים (האקרים). אנו נוקטים באמצעים סבירים המיועדים למנוע גישה, שימוש ושינוי לא מורשים של מידע אישי, אך איננו יכולים לערוב לביטחונו של מידע שכזה.

אנו דורשים ממך לבחור שם משתמש וסיסמה. כדי למזער את הסיכון לכך שמישהו יוכל לנחש את הסיסמה שלך אנו דורשים סיסמאות בעלות 8 תווים לפחות, הכוללות מספרים ואותיות גדולות וקטנות. לתשומת לבך, אף שיטת העברה באינטרנט או שיטת אחסון אלקטרונית, אינן בטוחות ב- 100%. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט.

חוקי הגנת נתונים 

בתחומי שיפוט עם חוקי הגנה על נתונים, אנו נוודא שאנשים יוכלו לממש את כל זכויות המידע הרלוונטיות בנוגע למידע האישי שאנו מעבדים, כולל זכויות לגישה ותיקון, כדי למנוע שיווק ישיר, לחסום עיבוד ולמחוק נתונים. Acurian הוציאה לפועל סעיפי חוזה סטנדרטיים למטרת העברת מידע אישי מן האזור הכלכלי האירופי.

קישורים לאתרים של צדדי ג’

אתר האינטרנט שלנו כולל קישורים לאתרים אחרים (לרבות אך ללא הגבלה אל פייסבוק וטוויטר), שנוהלי הפרטיות שלהם עשויים להיות שונים מאלו של Acurian. אם תשלח/י מידע אישי לכל אחד מאתרים אלה, המידע שלך יהיה כפוף לנוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לקרוא בתשומת לב את הצהרת הפרטיות של כל אתר אינטרנט שבו תבקר/י.

מכירה או העברה של נכסי תאגיד

Acurian שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעביר את מאגר המידע שלה לישות משפטית אחרת כחלק מכל מכירה או מיזוג של Acurian בע”מ עם ישות זו. כל ישות שהיא הרוכשת את נכסי הנתונים של Acurian, תעשה זאת עם התחייבות מפורשת בכתב להשתמש בנתונים אך ורק למטרות המורשות ורק אם הישות שומרת על רמה דומה של פרטיות והגנה על אבטחת המידע. תימסר לך הודעה באמצעות דוא”ל או באמצעות הודעה באתר האינטרנט שלנו לגבי כל שינוי שהוא בבעלות או בשימושים שייעשו במידע האישי שלך וכן אודות כל בחירה שהיא שעשויה להיות לך לגבי המידע האישי שלך.

פניות, תלונות ובקשות למימוש זכויות

יש להפנות את כל סוגי התקשורת, הפניות, הבקשות למימוש זכויות המידע (לדוגמה, גישה לנתונים) או התלונות אל:

 • באמצעות דוא”ל אל information@acurian.com
 • בפקס אל (215) 323-9001, לתשומת לבו של: קצין הפרטיות (Privacy Officer)
 • באמצעות דואר רגיל אל Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044.

פרטיות בין האיחוד האירופי לבין ארה”ב ובין שווייץ לבין ארה”ב

אקוריאן (וחברת הבת שלה, Panoply Health Limited) משתתפת ואישרה את ציותה למסגרת EU-U.S. Privacy Shield Framework ולמסגרת Swiss-U.S. Privacy Shield Framework כפי שנקבעו על ידי משרד המסחר האמריקני בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי ומשווייץ לארה”ב. אקוריאן אשרה למשרד המסחר של ארה”ב שהיא שומרת על עקרונות Privacy Shield Principles. אם קיימת סתירה בין התנאים הכלולים במדיניות הפרטיות הזאת לבין עקרונות הגנת הפרטיות של Privacy Shield,העניין יוכרע על פי עקרונות Privacy Shield. כדי לדעת יותר על התכנית Privacy Shield וכדי לצפות בהסמכה שלנו, נא לבקר בכתובת: https://www.privacyshield.gov/.

אקוריאן אחראית לעיבוד נתונים אישיים שהיא מקבלת, תחת כל מסגרת Privacy Shield, ומעבירה לאחר מכן לצד שלישי הפועל בתור סוכן מטעמה. אקוריאן עומדת בכללי Privacy Shield בכל ההעברות העתידיות של נתונים אישיים מהאיחוד האירופי ומשווייץ, כולל הוראות החבות להעברה הלאה.

ביחס לנתונים אישיים המתקבלים או מועברים בהתאם להסכם “מגן הפרטיות”, Acurian כפופה לסמכויות האכיפה הרגולטוריות של ועדת הסחר הפדרלית של ארה”ב. במצבים מסוימים, Acurian עשויה להידרש לגלות נתונים אישיים בתגובה לבקשות חוקיות של רשויות ציבוריות, כולל מקרים שבהם יש לעמוד בדרישות לביטחון לאומי או לאכיפת החוק. Acurian הנהיגה צעדים על מנת להבטיח שהגנה נאותה ניתנת לנתונים שבהם החוק מחייב.

בהתאם לעקרונות Privacy Shield, אקוריאן מתחייבת לפתור תלונות על האיסוף או על השימוש שלנו במידע האישי שלך. תושבי האיחוד האירופי ושווייץ המעוניינים להפנות שאלות או תלונות בנוגע למדיניות הגנת הפרטיות שלנו צריכים ליצור קשר עם Acurian:

 • בדוא”ל בכתובת information@acurian.com; או
 • בפקס אל (215) 323-9001, Attn: Privacy Officer; או
 • באמצעות דואר רגיל אל Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044.

אם יש לך חשש לא פתור בנושא פרטיות או נתונים בו לא טיפלנו באופן משביע רצון, אנא צור קשר עם ספק פתרון המחלוקות החיצוני המבוסס בארצות הברית (ללא תשלום) בכתובת https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

בתנאים מסוימים, כפי שמתואר באופן מלא יותר באתר Privacy Shield, ניתן להפעיל בוררות מחייבת כאשר מוצו הליכים אחרים לפתרון סכסוכים.

שינויים במדיניות

אנו בודקים בקביעות את המדיניות שלנו כדי לוודא שהיא מספקת רמה נאותה של הגנה עבור המידע האישי שלך. מעת לעת, אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות שלנו כדי לעדכן אותה על פי תקני התעשייה וכנדרש על פי חוק. אנו נפרסם את התאריך של הגרסאות העדכניות ביותר בדף זה. אנא חזור/חזרי לדף זה ובדוק/בדקי מעת לעת על מנת לוודא שהנך מעודכן/ת לגבי המדיניות שלנו. זכור/זכרי שמשמעות השימוש שתעשה/י באתר האינטרנט שלנו היא שהנך מסכים/ה למדיניות הפרטיות והבטיחות שלנו. לקבלת מידע נוסף על נקודה זו, אנא קרא/י את תנאי השירות שלנו לגבי השימוש באתר. אם נבצע שינוי מהותי במדיניות זו, אנו נודיע לך על כך כאן, באמצעות הודעת דוא”ל או באמצעות הודעה בדף הבית שלנו לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף.