Integritetspolicy

Uppdaterad den 16 januari 2018

TRUSTe Privacy Certification

Denna integritetspolicy beskriver hur Acurian, Inc. (”Acurian”) samlar in och använder de personuppgifter som du anger på våra webbplatser. www.acurian.comwww.acuriantrials.com och www.acurianhealth.com. Den beskriver även dina alternativ angående användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Acurians främsta uppdrag är att öka medvetenheten om och underlätta deltagande i kliniska prövningar avseende utveckling av prövningsläkemedel och terapier. Individer anförtror oss information som är personlig och konfidentiell, så vi har antagit denna integritetspolicy (”policy”) för att informera dig om vår praxis för insamling, användning och skydd av sådan information. Policyn förklarar i allmänna ordalag hur vi strävar efter att följa lagar och förordningar om skydd av uppgifter, inklusive men inte begränsat till nationella lagar.

Barn under 13 år

Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 13 år. Ingen under 13 år får förse oss med personuppgifter genom våra webbplatser. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte använda eller ange uppgifter på våra webbplatser. Om vi får veta att vi har samlat in eller mottagit personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi att radera de uppgifterna.

Information som omfattas av denna policy

Denna policy gäller personligt identifierbar information om dig (”personuppgifter”) som du kan tillhandahålla Acurian när du:

 • använder någon av våra webbplatser eller skickar information till oss via e-post,
 • talar med en av våra representanter på telefon eller
 • anger information skriftligen.

Insamlad information och hur vi använder den

På olika delar av vår webbplats och under vår affärsverksamhet ber vi dig om information som låter oss förse dig (om du är patient eller läkare) med information som är riktad specifikt till dig. Om du vill komma i fråga för att delta i en klinisk prövning kan vi med denna information kontakta dig beträffande särskilda studier som du kan vara lämplig för. Vi samlar in information på följande sätt:

 • Inledande användarregistrering. Vi samlar in information som du lämnar till oss när du registrerar dig på en av våra webbplatser (t.ex. namn, födelsedatum, e-postadress, adress, telefonnummer och demografisk information.
 • Ytterligare information. På olika delar av vår webbplats kan vi be dig om ytterligare information så att vi kan förse dig med ytterligare tjänster (t.ex. meddelande om dina besök eller nya kliniska prövningar).
 • Inskrivningsformulär. Många av våra användare är intresserade av att delta i kliniska prövningar. Vi begär medicinsk information via ett frågeformulär för att kontrollera om du uppfyller kriterierna för en viss prövning. Om du uppfyller förkvalificeringskriterierna för prövningen och ger Acurian uttryckligt tillstånd att göra det kommer din information att vidarebefordras till en prövare i ditt område för ytterligare utvärdering. Prövaren kommer att vara strikt begränsad av lagar om utlämnande av personuppgifter. Du kan även ange ditt barns födelsedatum och medicinsk information för att kontrollera om ditt barn uppfyller kriterierna för en särskild prövning.
 • Sammanställning av data. För att förbättra vår förmåga att förse dig med våra tjänster kan vi sammanföra dina personuppgifter med sammanställda data om grupper av människor i liknande omständigheter. Till exempel kan vi dra slutsatsen att det är 50 % chans att du är skild om ditt postnummer har en skilsmässofrekvens på 50 %.
 • Berätta för en vän.  Vi låter användare berätta för sina vänner om vår webbplats med hjälp av vår hänvisningstjänst. Om du anger din väns namn och e-postadress kommer vi automatiskt att skicka ett engångsmeddelande som bjuder in vännen att besöka vår webbplats. Vi lagrar inte denna e-postadress och kommer inte att använda den för andra ändamål. Din vän kan kontakta oss på information@acurian.com för att be oss ta bort denna information från vår databas.
 • Vi och våra partner (t.ex. sjukvårdscentraler, vårdföretag, medicinska webbplatser) kan emellanåt erbjuda nyhetsbrev eller andra publikationer som fokuserar på särskilda sjukdomstillstånd och som du kan vara intresserad av att få. Om du ber att få ett nyhetsbrev, kommer vi att använda din kontaktinformation för att leverera det material som du begär.
 • Datapartners. Acurian samarbetar med flera företag som samlar in information från konsumenter som själva valt att delta, vilket inbegriper egenrapporterad hälsoinformation. Om du har tillhandahållit personuppgifter till en av våra datapartner (inklusive information om din hälsa, köpvanor eller livsstil), visat intresse för kliniska forskningsstudier eller hälsoinformation och valt att få information från tredje part, kan vi få dina personuppgifter från datapartnern.
 • Offentliga register. Under vissa omständigheter kan vi länka den information du tillhandahållit våra datapartners till allmänt tillgänglig information om dig, till exempel offentliga telefonregister.
 • Livsstilsbaserade analyser. Under vissa omständigheter kan vi kontakta dig per post angående potentiella kliniska studier när information som du frivilligt tillhandahållit våra datapartners, eller allmänt tillgänglig information, på grundval av analyser av olika demografiska och samhälleliga trender antyder att du skulle kunna dra nytta av sådana studier.
 • MeddelandetjänsterOm du deltar i en klinisk prövning och uttryckligen samtycker till att ta emot information och meddelanden om studien, kommer vi att ge dig besökspåminnelser och viktiga studieanvisningar. Dessutom kan vi utbyta relevant hälsoinformation med studiens läkare och personal för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.
 • AvanmälanOm du skickar ett e-postmeddelande till oss eller använder vår webbplats för att avanmäla mottagning av information eller kontakt från oss kommer vi att behålla och använda vissa uppgifter för att undvika ytterligare kontakt med dig. Vi kan också behålla dina uppgifter i den omfattning de tidigare har inkorporerats i anonymiserade uppgifter och som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla juridiska krav och försvara anspråk mot oss.
 • Registrering av resursdokument. Om du registrerar dig för användning av våra resursdokument kräver vi information om ditt namn, företagets e-postadress, företagets namn och telefonnummer. Vi använder denna information för att skapa ett konto åt dig för att du ska få åtkomst till våra patientrekryteringsblanketter, inspelade webinarier, broschyrer, fallstudier och andra resurser.

Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster. Du kan ta bort dina uppgifter från vår kontaktlista genom att skicka ett e-postmeddelande med titeln ”Unsubscribe” till information@acurian.com. Observera att vi kan behålla och använda din information enligt vad som krävs för att kunna fullgöra våra rättsliga åtaganden, när vi anser att det är nödvändigt att uppge den för att skydda våra rättigheter och/eller följa ett rättslig förfarande, domstolbeslut eller liknande rättslig process som delgivits vår webbplats, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Delning och överföring av information

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part endast på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy om du inte uttryckligen godkänner sådan delning.

Tjänsteleverantörer/partner

Vi kan lämna din information till tjänsteleverantörer som utgörs av tredje part (t.ex. teletjänstcentraler, e-posttjänsteleverantörer) eller datapartner som enligt avtal måste hantera din information konfidentiellt och är förbjudna att avslöja din information för andra.

Rättsligt meddelande

Vi kan även uppge dina personuppgifter om det krävs enligt lag, en stämning eller liknande rättsliga processer, när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, din eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller tillmötesgå en begäran från staten.

När och hur Acurian kan kontakta dig

När du registrerar dig hos Acurian, eller fyller i ett frågeformulär för förkvalificering knuten till en särskild prövning, ger du ditt samtycke till att Acurian lagrar dina personuppgifter i vår databas och kontaktar dig om kliniska prövningar som du kan vara lämplig för på olika sätt, inklusive telefon, e-post och post. Du har även möjlighet att få e-post om nya inlägg på vår webbplats, inklusive nyheter eller nya kliniska prövningar. Dessutom kan Acurian kontakta dig regelbundet när vi har tillhandahållit nya funktioner på vår webbplats, så att du kan dra fördel av de nya tjänsterna. Om du får ett textmeddelande från oss och vill sluta få sådana meddelanden, kan du svara med ordet ”STOP”.  Att lämna ett telefonnummer utgör ditt samtycke till att Acurian kontaktar dig på det numret i de syften som anges i denna policy.

Cookies/spårningsteknik

Acurian och dess dotterbolag eller analytiker eller tjänsteleverantörer använder cookies eller liknande teknik för att analysera trender, administrera hemsidan, spåra användarnas aktivitet på hemsidan och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserat på användningen av dessa tekniker av dessa företag på individuell och sammanlagd basis.

En cookie är en datafil som placeras av en webbplatsoperatör på hårddisken på en besökares dator på webbplatsen. Cookies från första part (som ägs och kontrolleras av Acurian) aktiveras på datorerna hos dem som besöker våra webbplatser för följande ändamål: att förbättra användarupplevelsen genom att låta webbplatsen komma ihåg en besökare som bläddrar igenom olika sidor, att låta oss utföra webbplatsanalyser och att bedöma om besökare på webbplatsen senare hänvisas till kliniska prövningar.  Ett av de sätt vi gör detta är via användningen av Google Analytics som använder datalager som finns här.

Cookies från första part aktiveras och kontrolleras av vårt webbteam, som är etablerat på amerikanskt territorium.  Våra webbplatser placerar även cookies i syfte att tillhandahålla Acurian-sponsrad reklam på tredjepartswebbplatser och i syfte att utföra olika kostnadsanalyser angående webbplatsen.

Du kan styra användningen av cookies på enskild webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller tjänst. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner eller områden på vår webbplats kan vara begränsad.

Vi samlar, som de flesta webbplatser, automatiskt in viss information och lagrar den i loggfiler.  Denna information kan omfatta IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör, refererande sidor/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata.

Vi kan sammanföra denna automatiskt insamlade logginformation med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster som vi erbjuder dig och förbättra analys eller webbplatsfunktioner.

Acurian kan tillåta tredje parter att placera cookies på vår webbplats i reklamsyfte. Våra tredjepartspartners kan använda cookies eller liknande tekniker för att samla in information om din aktivitet på denna webbplats och andra sidor för att ge dig reklam baserat på din webbläsaraktivitet och dina intressen. Denna integritetspolicy tar inte upp insamlingsmetoderna eller användningen av informationen som samlas in av dessa leverantörer, som har sina egna integritetspolicyer och kan vara medlemmar av Network Advertising Initiative (“NAI”). Se NAI Opt-Out Page och följ relevanta anvisningar för att bli borttagen från vissa eller alla NAI-medlemmars reklamprogram. Om du inte vill att den här informationen ska användas i syfte att ge dig intressebaserad reklam kan du välja bort detta genom att klicka här (eller här om du befinner dig i EU).  Observera att du inte väljer bort att få reklam.  Du kommer att fortsätta få allmän reklam.

Sociala medieprogram

Vår webbplats inkluderar sociala mediefunktioner, som Gilla-knappen från Facebook och program, som Dela-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan lägga till cookies för att en funktion ska kunna fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och -program drivs antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller funktionen.

Korrigera dina och ditt barns personuppgifter och avanmälan

På begäran ger Acurian dig information om huruvida vi innehar eller behandlar dina personuppgifter för tredje parts räkning.  Kontakta oss på information@acurian.com för att begära denna information.

Du kan, när du vill, korrigera dina personuppgifter eller ditt barns uppgifter, ändra dina kontaktinställningar eller helt avanmäla dig för våra tjänster. Du kan uppdatera dina eller ditt barns uppgifter, korrigera felaktigheter eller radera alla eller delar av dina eller ditt barns uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på information@acurian.com, vi besvarar din begäran om åtkomst inom 30 dagar.

Du kan välja att lämna ditt samtycke till att bli kontaktad, delta i en klinisk prövning eller till annan användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Den första gången du förser oss med information kommer du att ha möjlighet att ge oss anvisningar angående annan kommunikation (t.ex. begära nyhetsbrev). Du kan välja bort att få våra nyhetsbrev genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen längst ned i varje nyhetsbrev. Skicka ett e-postmeddelanden med titeln ”Unsubscribe” till information@acurian.com för att avanmäla dig helt från våra tjänster.

Informationssäkerhet

Vi upprätthåller informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi skyddar alla personuppgifter som du anger genom kryptering och använder brandväggar för att skydda vårt datornätverk från hackare. Vi vidtar rimliga åtgärder utformade för att förhindra obehörig åtkomst, användning och ändring av personuppgifter, men kan inte garantera säkerheten för sådan information.

Vi kräver att du väljer ett användarnamn och lösenord. För att minimera risken för att någon kan gissa ditt lösenord kräver vi lösenord med en minsta längd på 8 tecken, inklusive siffror och versaler och gemener. Observera att ingen metod för överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Uppgiftsskyddslagar 

I jurisdiktioner med uppgiftsskyddslagar säkerställer vi att individer kan utöva alla relevanta informationsrättigheter gällande deras personuppgifter som vi behandlar, inklusive rätten till åtkomst och korrigering, för att förhindra direktmarknadsföring, blockera behandling och radera data. Acurian har verkställt standardavtalsklausuler i syfte att överföra personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser (inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter) vars integritetspraxis kan skilja sig från Acurians. Om du skickar personuppgifter till någon av dessa webbplatser regleras din information av deras integritetspolicy. Vi rekommenderar att du noga läser igenom integritetspolicyn på de webbplatser du besöker.

Försäljning eller överföring av företagstillgångar

Acurian förbehåller sig uttryckligen rätten att överföra sin informationsdatabas till en annan juridisk enhet som del av en försäljning eller sammanslagning av Acurian, Inc. med den enheten. En enhet som förvärvar Acurians datatillgångar kommer att göra det med det uttryckliga och skriftliga åtagandet att endast använda dessa data för godkända ändamål och endast om enheten upprätthåller en liknande nivå av integritets- och informationssäkerhetsskydd. Du kommer att meddelas via e-post eller meddelande på vår webbplats om ändringar av ägande eller användning av dina personuppgifter samt vilka alternativ du kan ha vad gäller dina personuppgifter.

Frågor, klagomål och begäranden att utöva rättigheter

All kommunikation, frågor, begäranden att utöva informationsrättigheter (t.ex. åtkomst till data) eller klagomål bör riktas:

 • med e-post till information@acurian.com
 • med fax till (215) 323-9001, Att.: Privacy Officer
 • med vanlig post till Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy

Acurian (och dess dotterbolag, Panoply Health Limited) deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield såsom anges av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personlig information från medborgare i EU-länder och Schweiz till USA. Acurian har certifierat till handelsdepartementet att man följer Privacy Shield-principerna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att visa vår certifiering besöker du: https://www.privacyshield.gov/.

Acurian ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som tas emot, i enlighet med Privacy Shield-avtalet, och överför dem därefter till en tredje part som fungerar som ombud på dess vägnar. Acurian följer Privacy Shield-principerna för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidare överföring.

Avseende personuppgifter som tas emot och överförs i enlighet med Privacy Shield-ramen lyder Acurian under USA:s Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter. I vissa situationer kan Acurian tvingas uppge personuppgifter som svar på lagliga begäranden från offentliga myndigheter, inklusive krav beträffande nationell säkerhet eller upprätthållande av lagen. Acurian har vidtagit åtgärder för att säkerställa att tillräckligt skydd ges de uppgifter där lagen kräver det.

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna förbinder Acurian sig att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer från EU och Schweiz med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta Acurian:

 • med e-post på information@acurian.com; eller
 • med fax till (215) 323-9001, Attn: Privacy Officer eller
 • med vanlig post till Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, som beskrivs mer utförligt på Privacy Shield-webbplatsen, kan du ha rätt att begära bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Ändringar av policyn

Vi granskar vår policy regelbundet för att säkerställa att den ger en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Ibland kan vi göra ändringar av vår policy för att hålla den aktuell med branschstandarder och enligt vad som krävs i lag. Vi kommer att lägga upp datumet för de senaste revideringarna på denna sida. Kom tillbaka hit då och då för att se till att du är uppdaterad vad gäller vår policy. Tänk på att din användning av vår webbplats innebär att du godkänner vår integritets- och säkerhetspolicy. Mer information om detta finns i våra användarvillkor för användningen av webbplatser. Om vi gör en väsentlig ändring av denna policy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår startsida innan ändringarna träder i kraft.